Fotoroute Gaasterland van start!

IMG_8908_Snapseed_kl

Op 17 mei is de fotoroute met 20 fotopanelen in Gaasterland geopend. Mijn foto staat op een geweldige plek bij de Sondeler Leien.

De route is te volgen op de fiets of in de auto. Desgewenst kan de route in tweeën worden gedeeld (een route van 25 km en een van 15 km). Startpunt is in principe het bezoekerscentrum Mar en Klif te Oudemirdum, maar de route kan ook op andere plekken aan de route worden ‘opgepakt’. Er is een routeboekje verkrijgbaar bij de VVV-kantoren in Balk, Sleat en Oudenmirdum en bij de organiserende Stichting Kunstkring Gaasterland p/a fa. Haantjes, van Swinderenstraat 51 te Balk. De route blijft staan t/m de herfstvakantie 2013.