Recensie

Afgelopen vrijdag stond er een mooie recensie over mijn expositie ‘heem’ in de Leeuwarder Courant.

LC180113